POSZERZACZ Z NAPĘDEM TYPU „P”


Poszerzacz z napędem typu „P” stosowany jest w technologii bezwykopowego układania rurociągów za pomocą wiertnic poziomych sterowanych z podglądem teleoptycznym.

Poszerzacz ma zastosowanie w końcowym etapie instalacji rurociągu docelowego przy poszerzaniu wykonywanego otworu ze średnicy rury osłonowej Ø406mm (lub 508mm, 550mm), którą transportowany jest urobek ślimakiem transportowym w kierunku „do przodu” na średnicę nieco większą niż średnica rurociągu docelowego.

Poszerzanie otworu odbywa się przez wciskanie poszerzacza w grunt za pomocą siłowników wiertnicy przy jednoczesnym załączonym hydraulicznym napędzie ślimaka transportowego w rurze osłonowej w kierunku „w lewo”. Grunt wciśnięty pomiędzy przednie ramion poszerzacza zabierany jest prze ślimak transportowy i kierowany „do przodu” w kierunku komory końcowej w linii układanego rurociągu.

Hydrauliczny napęd ślimaka transportowego może być przekładany do różnych wielkości (średnic zewnętrznych) poszerzaczy typu „P”.

Wstecz


© 2017 Wamet - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Jesteśmy na Google+
Google+